Sub_Directory_Track_Pictures/Photo_Actual_001.JPGSub_Directory_Track_Pictures/Photo_Actual_002.JPGSub_Directory_Track_Pictures/Photo_Actual_003.JPG
Svět geologie, petrologie, minerálogie a geochemie.MenuBase_Type_A.php
Založeno : 21.11.2022 02:46:03 (UTC+01:00)
Aktualizováno : 08.06.2022 09:19:06 (UTC+01:00)
Poslední edit : 09.11.2022 22:32:30 (UTC+01:00)
Expirace : 21.11.2027 02:46:03 (UTC+01:00)
Editováno : 30.09.2023 19:03:40 (UTC+01:00)

Internetové vernisáže a výstavy fotografií z oboru geologie...

Interní link Popis
Kamenné varhany....

Skalní útvary nazývané kamenné varhany vznikají v souvislosti se sloupcovitou odlučností bazaltu neboli čediče, méně často též znělce neboli fonolitu. V důsledků geologických vlastností bazaltů je tento uspořádán do pentagonálních či hexagonálních hranolů s délkou až několika desítek metrů.
Tajuplnosti, mámení a hříčky jizerskohorské žuly....

Geologicky a geomorfologicky pozoruhodné formace jizerskohorské žuly v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.
Tajuplnosti, mámení a hříčky jizerskohorské žuly a horských bystřin....

Geologicky a geomorfologicky pozoruhodné formace jizerskohorské žuly, smáčené horskými bystřinami, v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.
Železité pískovce neboli Železivce (Ortstein) České křídové pánve....

Železivec je většinou ferrolitové reziduum nebo železité pískovcové residuum, v němž cementačním minerálem je goethit FeOOH, hematit Fe2O2, akaganéite Fe8(O,OH)16, lepidokrokit FeOOH, feroxyhyt FeOOH, limonit FeOOH.nH2O, bernalit Fe(OH)3, wustit FeO, případně další oxidy a hydroxidy železa či jejich směsi..


Sociální sítě:


Facebook:

/Sub_Directory_Track_Basis/Bagg_Photos/photo_facebook_badges.jpg

Čítač návštěv...
TOPlistKontakty:

Majitel domény:
Administrátor:
Webmaster:
Vedoucí zkušební laboratoře:

Validováno pro:

geow@geow.cz
admin@geow.cz
webmaster@geow.cz
lab@geow.cz

validace_html5.jpg
validace_css.jpg©František Geolog Eichler 1995-2023. Veškeré texty, fotografie a jiná media uvedená na této webovské stránce jsou výlučným vlastnictvím autora. Mohou být dále distribuovány a upravovány, ale zachovejte licenci 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) a vždy uvádějte citaci ©František Geolog Eichler 1995-2023 .