.

www.geow.cz

.

 photos_init_01.jpg

photos_init_02.jpg

photos_init_03.jpg

Noravank, Vayots Dzor martz, Armenie, GPS (38° 52' 43'' N 44° 34' 37'' E)

 www.geow.cz

 © František Geolog Eichler 2015

.

.Aktuality

 Foto Galerie

 Foto Expedice

 Vernisáže/Srazy

 Zájmy/Záliby

 V.I.P. vstup

 Foto výbava

 Kontakty

.

.

Bože můj milý, pověz mi, prosím,

kde realita končí a kde je jen pouhopouhé

zrcadlení se entity?

 Úvod

Tyto soukromé webové stránky obsahují převážně moje profesionální fotografie (tj. geologie, petrografie a mineralogie) a také moje amatérské fotografie (ostatní oblasti mých převážně amatérských zájmů). Prezentované fotografie dokumentující momenty poznávání z oblastí mých profesionálních i amatérských zájmů a to především:

 

1.     Geologie, mineralogie a petrografie, kde jsem profesionálem.

2.     Krás přírody, krajiny, rostlin, živočichu a dalších přírodních součástí živé přírody, kde jsem amatér.

3.     Foto expedicí za poznáváním nových zemí, jejich historie, současnosti a kultury, kde jsem amatér.

4.     Výprav na moře, jachting, fotografování krás moře a pobřeží, kde jsem kapitánem námořní jachty.

5.     Fotografie z výstav, vernisáží a setkání s  fotografy, malíři, výtvarníky, herci, spisovateli, umělci i ostatními kamarády, kde jsem (jak alespoň doufám) vítaným hostem.

 

Fotografie zveřejňované na tomto webu mají převážně za cíl dokumentovat moje zážitky, poznávání a zkušenosti ze setkání se zajímavými lidmi, z  mnou navštívených míst a nově poznaných skutečnosti z cest, zájezdů, výprav a expedicí.

 

.

Muzeum, Liberec, Česká republika

 Foto Galerie

Tato část obsahuje výběr nejlepších či zajímavých fotografií a to jak ze sféry amatérské fotografie, tak i za sféry mých profesionálních zájmů, zejména mineralogie a geologie.

.

...

Foto Expedice

Tato část obsahuje cestopisné dokumentační fotografie ze zájezdů, výprav a foto expedicí za poznáváním kulturních, historických, architektonických či přírodních památek a pozoruhodností z různých částí naši planety Země. To představuje především dokumentaci zahrnující poznatky z poznávání krás přírody, krajiny, rostlin, živočichu a dalších přírodních součástí živé ale i neživé přírody při mých výpravách do světa. Pak také i dokumentaci zahrnující poznatky z expedicí za poznáváním nových zemí, jejich historie, současnosti a kultury.

.

Jako kdyby náš svět Claude Momet

vymaloval k obrazu svému...

Vernisáže/Srazy

Tato část obsahuje dokumentační fotografie z výstav, vernisáží a setkání s  fotografy, malíři, výtvarníky, herci, spisovateli, umělci i ostatními kamarády, kde jsem (doufám) vítaným hostem. Cíl fotografií z této části je dokumentovat zážitky, poznání a zkušenosti ze setkání se zajímavými lidmi z oblasti malířství, fotografování, výtvarné umění obecně a dalších činností směřujících k uměleckému znázornění světa kolem nás. Dále pak jsou uvedeny fotografie ze setkání s těmito lidmi mimo výstavní síň, například při Foto Srazech a dalších společných a společenských akcí.    

.

...plachty napnout a proti vlnám vyrazit, za poznáním nových světů...

Zájmy/Záliby

Tato část obsahuje dokumentační fotografie z mých soukromých výletů a výprav, sportovních vyžití nebo z volnočasových aktivit. Toto zahrnuje především fotografie z výprav na moře, jachting, fotografování krás moře a pobřeží. Dále pak jsou uvedeny fotografie z golfových hřišť či dalších sportovních, společenských akcí.

.

K nebesům vzpínají se větve,

jako by o pomoc Pána Boha prosily...

V.I.P. vstup

Tato část obsahuje dokumentační, speciální či odborné fotografie případně další informace z odborných akcí, privátních akcí, soukromých aktivit. Pro vstup do této sekce je třeba znát přístupové heslo.  

.

...laboratoř optické a UV mikroskopie...

Foto výbava

...zatím není zavedeno.

.

...a pozor! Stýkám se s Ufony...

Kontakty

...zatím není zavedeno.

.

 Sociální sítě:

.

Facebook:

.

 Kontakty:

 

...

 

https://badge.facebook.com/badge/100000014602811.3520.1454781402.png

...

 majitel:

 administrátor:

 webmaster:

 ...

geow@geow.cz

admin@geow.cz

webmaster@geow.cz

 ...

 ...

TOPlist

 

 ...

...

 

.

 © František Geolog Eichler 2015.

 Veškeré texty, fotografie a jiná media uvedená na této webovské stránce jsou výlučným vlastnictvím autora a není dovoleno je šířit, pozměňovat a používat bez jeho vědomí a souhlasu.